От 2017 г. разрешение за дейност с отпадъци от опаковки като организация по оползотворяване има Еко Партнърс България АД. Вече са подписани окончателни договори с 11 общини, с общо обслужвано население над 720 000 души. По договор с организацията от месец март, Евро Импекс-Варна ООД поема обслужването на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Варна. По договор от април, фирма Евро Импекс ЕООД обслужва системите на общините Благоевград, Перник, Брезник, Земен и Трън.

Еко Партнърс България АД изгражда двуконтейнерен модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки състоящ се от метални контейнери тип “Иглу“ с обем 1700 л. – жълти за събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки и зелени за събиране на стъклени опаковки. Активно се работи по техническото обезпечаване на системите като вече се позиционират контейнери в населените места. Разполагането по точки е напълно реализирано в Благоевград, а контейнерите само за град Варна са над 900 броя.