май 5, 2017

Евро Импекс: Начало / 5 май 2017

Евро Импекс и Еко Партнърс България стартираха съвместна работа.

Категории:

От 2017 г. разрешение за дейност с отпадъци от опаковки като организация по оползотворяване има Еко Партнърс България АД. Вече са подписани окончателни договори с 11 общини, с общо обслужвано население над 720 000 души. По договор с организацията от месец март, Евро Импекс-Варна ООД поема обслужването на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Варна. По договор от април, фирма Евро Импекс ЕООД обслужва системите на общините Благоевград, Перник, Брезник, Земен и Трън.
прочети още →

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}