За нас

Евро Импекс е част от група компании с общ мениджмънт, които са сред водещите в управлението на отпадъците и комуналните услуги. Основни участници в обединението са дружествата „Евро Импекс“ ЕООД, „Евро Импекс-Бургас“ ЕООД, „Евро Импекс-Варна“ ООД,, Евро Импекс-Русе“ ООД „Евро Импекс Транспорт“ ЕООД, „Евро Мениджмънт Консулт“ ООД и др. В екипа ни си сътрудничат над 250 специалисти и основен персонал, които се отличават с професионална квалификация и дългогодишен опит, а предлаганите от нас услуги обезпечаваме с над 100 броя базова и специализирана техника. За да предложим на своите клиенти високо качество и сигурно партньорство в цялата страна, имаме разположени бази в градовете София, Варна, Бургас, Шумен, Враца, Плевен, Русе, Банско, Своге, Долна Митрополия, Елин Пелин и Божурище.

Професионалните ни начинания в сферата на екологията започват през 1999 година с четирима служители и един бус. В началото дейностите ни бяха свързани само с изкупуване на отпадъчна хартия от вестникарски издателства и печатници. През 2007 година компанията започва да обслужва системата за разделно събиране на отпадъци на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки в района на град София, извършвайки дейности по събиране, транспортиране и сортиране. През годините наши партньори в различни области на страната са „Екопак България“ АД, „Екоколект“ АД и „Еко Партнърс България“ АД.

От 2009 година извършваме и сметоизвозване, снегопочистване и други комунални дейности за общини като имаме успешно реализирани проекти със Столична община, Своге, Божурище, Банско, Елин Пелин, Долна Митрополия, Шумен и други.

Постепенно заехме заслужено място сред основните компании в сферата като дейностите, които извършваме обхващат целия процес по управление на отпадъците – събиране, транспорт, сортиране, анализ и други. Разполагаме със специализирана техника за извършване на предлаганите от нас услуги – сметосъбираща и почистваща механизация, необходима за реализацията на проекти в областите на сметосъбиране и сметоизвозване, снегопочистване, снегоизриване и товарене на сняг, машинно метене и миене на външни площи, събиране и транспортиране на строителни, едрогабаритни и промишлени отпадъци. Оборудването ни включва и техника за предварителна обработка (включително шредиране) на вторични суровини, преди те действително да бъдат рециклирани в производството на краен продукт. Предлаганите от нас услуги и извършвани дейности достигат до над един милион жители.

Имаме опит в изготвянето и предлагането на индивидуални програми свързана с извозването и рециклирането на отпадъци, включително отпадъци от опаковки от промишлени производства, търговски вериги, хотели, ресторанти и други. За нуждите на нашите клиенти предлагаме контейнери за твърди битови и строителни отпадъци и за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да се развиваме, за нас е необходимост. Непрестанно подобряваме и разширяваме дейността си в стремеж към максимална удовлетвореност на изискванията на нашите клиенти и партньори. Прецизно обслужване гарантираме чрез постоянна модернизация на обслужващата техника, разработване на специализирани услуги за различните видове обекти и други. Дейността ни е сертифицирана по международните стандарти ISO 9000, ISO 14000 и OHSAS 18000.

За ефективното управлението на отпадъците е необходим качествен контрол на всички обвързани процеси и ресурси – от поддръжка на автопарк и съоръжения за работа с отпадъци до спазване на здравните кодекси и екологичните разпоредби. Евро Импекс реализира високо поставените си цели за непрекъснато развитие и абсолютна удовлетвореност на клиенти си, чрез индивидуален подход към всеки проект, мотивиран екип от висококвалифицирани експерти и специализирана техника от най-ново поколение.

Потърсете ни и ние ще Ви предложим професионални идеи за бъдещи решения!

От 2009 година извършваме и сметоизвозване, снегопочистване и други комунални дейности за общини като имаме успешно реализирани проекти със Столична община, Своге, Божурище, Банско, Елин Пелин, Долна Митрополия и други.

Постепенно заехме заслужено място сред основните компании в сферата като дейностите, които извършваме обхващат целия процес по управление на отпадъците – събиране, транспорт, сортиране, анализ и други. Разполагаме със специализирана техника за извършване на предлаганите от нас услуги – сметосъбираща и почистваща механизация, необходима за реализацията на проекти в областите на сметосъбиране и сметоизвозване, снегопочистване, снегоизриване и товарене на сняг, машинно метене и миене на външни площи, събиране и транспортиране на строителни, едро габаритни и промишлени отпадъци. Оборудването ни включва и техника за предварителна обработка (включително шредиране) на вторични суровини, преди те действително да бъдат рециклирани в производството на краен продукт. Предлаганите от нас услуги и извършвани дейности достигат до над един милион жители.

Имаме опит в изготвянето и предлагането на индивидуални програми свързана с извозването и рециклирането на отпадъци, включително отпадъци от опаковки от промишлени производства, търговски вериги, хотели, ресторанти и други. За нуждите на нашите клиенти предлагаме контейнери за твърди битови и строителни отпадъци и за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да се развиваме, за нас е необходимост. Непрестанно подобряваме и разширяваме дейността си в стремеж към максимална удовлетвореност на изискванията на нашите клиенти и партньори. Прецизно обслужване гарантираме чрез постоянна модернизация на обслужващата техника, разработване на специализирани услуги за различните видове обекти и други. Дейността ни е сертифицирана по международните стандарти ISO 9000, ISO 14000 и OHSAS 18000.

За ефективното управлението на отпадъците е необходим качествен контрол на всички обвързани процеси и ресурси – от поддръжка на автопарк и съоръжения за работа с отпадъци до спазване на здравните кодекси и екологичните разпоредби. Евро Импекс реализира високо поставените си цели за непрекъснато развитие и абсолютна удовлетвореност на клиенти си, чрез индивидуален подход към всеки проект, мотивиран екип от високо квалифицирани експерти и специализирана техника от най-ново поколение.

Потърсете ни и ние ще Ви предложим професионални идеи за бъдещи решения!

 НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

 ЗАЩО РЕЦИКЛИРАМЕ?

 • Необходими са 24 дървета за производството на 1 тон хартия.
 • Пластмасата може да отнеме до 500 години за да се разгради в природата.
 • Стъклото е 100% рециклируемо и може да се използва отново и отново.
 • Годишно се изхвърля алуминий на стойност 57,000,000 милиона евро.

ЗАЩО СМЕ НЕОБХОДИМИ?

 • Управлението на отпадъците намалява до няколко пъти разходите.
 • Опазвазването на околната среда е задължение на всеки бизнес.
 • Третиране на отпадъците в съответствие със санитарните изисквания.
 • Повишава значително положителния имидж на предприятието.

 ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

 • Евро Импекс предлага на своите клиенти екологосъобразно управление и решение на проблема с отпадъците
 • Доставка на контейнер според обема на отпадъците
 • Товарачна дейност със собствен персонал
 • Транспортиране и депониране на сметище

Управляваме Вашите отпадъци

Управлението на отпадъците намалява до няколко пъти разходите.

Управляваме Вашите отпадъци

Управлението на отпадъците намалява до няколко пъти разходите.

Третираме отпадъци

Отпадъците се третират в съответствие със санитарните изисквания.

Третираме отпадъци

Предлагаме сметосъбиране и извозване на битови и строителни отпадъци, почистване и поддръжка на територии.

Бързо и удобно

Повишете значително положителния имидж на бизнеса си.

Бързо и удобно

Рециклирайте и живейте зелено с Евро Импекс

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}