Транспортиране на отпадъци

Евро Импекс: Начало / Услуги / Транспортиране на отпадъци

Фирма Евро Импекс предлага транспорт на различни видове отпадъци:

  • Сметоизвозване на неопасни твърди битови отпадъци;
  • Транспортиране на разделно събрани отпадъци;
  • Извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци;
  • Извозване на биоразградими отпадъци;
  • Транспортиране на странични биологични и животински продукти.
  • Механизирано извозване на снежна маса.

Можете да се свържете с нас тук.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}