Шредиране на архивни документи

Евро Импекс: Начало / Услуги / Шредиране на архивни документи

Шредирането е решение на проблема с прогресивно нарастващия във времето обем от архивни данни, при документи с изтекъл срок на съхранение.

Системата за поверително унищожаване включва:

 • Транспорт до помещение за обработка;
 • Подготовка на документите за унищожение;
 • Отстраняване на телбод, пластмаса, класьори и др.;
 • Шредиране и рециклиране;
 • Издаване на протокол за унищожените документи.

Унищожаваме поверителната информация в съответствие с най-високите международни стандарти и законови изисквания. Независимо от вида на информационния носител, ние разполагаме със затворена и сигурна система за унищожение с голям капацитет. Пълните контейнери се транспортират до нашите помещения за унищожаване, след което съдържанието им се шредира (раздробява) машинно, а раздробената хартия се изпраща до рециклиращата партньорска компания. Целият процес редовно се инспектира от външни одитори на качеството и постоянно се оптимизира, в съответствие с  ISO 9001.

Услугата по шредиране на архивни документи може да бъде:

 • Еднократно унищожаване на голяма партида;
 • Регулярно унищожаване на документи.

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ:

 • Премахване професионално и сигурно на ненужните документи;
 • Спазване на законовите нормативи;
 • Защита от неоторизиран достъп до фирмената ви информация;
 • Спестяване на време и средства;
 • Стриктно проследяване на процеса.

Ние сме партньорът, към който може да се обърнете за съдействие. Можете да се свържете с нас тук.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}