Изкупуване на вторични суровини

Евро Импекс: Начало / Услуги / Изкупуване на вторични суровини
  • Изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни метали)

Евро Импекс ЕООД си партнира с български и чуждестранни компании в процеса по рециклиране на черни и цветни метали.

Към момента изкупуваме метални отпадъци от частни и юридически лица само по сключени договори.

С Ваша помощ, Евро Импекс ЕООД превръща отпадъка в ресурс.

Повече информация може да намерите тук или да се свържете с нас тук.

  • Изкупуване на отпадъчен найлон

Евро Импекс ЕООД си партнира с български и чуждестранни компании в процеса по рециклиране на найлонови отпадъци.

Изкупуваме отпадъчен найлон от частни и юридически лица по сключени договори или в нашите пунктове в страната.

С Ваша помощ, Евро Импекс ЕООД превръща отпадъка в ресурс.

Повече информация може да намерите тук или да се свържете с нас тук.

  • Изкупуване на отпадъчна пластмаса

Евро Импекс ЕООД си партнира с български и чуждестранни компании в процеса по рециклиране на пластмасови отпадъци.

Изкупуваме отпадъчна пластмаса от частни и юридически лица по сключени договори или в нашите пунктове в страната.

С Ваша помощ, Евро Импекс ЕООД превръща отпадъка в ресурс.

Повече информация може да намерите тук или да се свържете с нас тук.

  • Изкупуване на отпадъчна хартия

Евро Импекс ЕООД си партнира с български и чуждестранни компании в процеса по рециклиране на хартиени отпадъци.

Изкупуваме отпадъчна хартия от частни и юридически лица по сключени договори или в нашите пунктове в страната.

С Ваша помощ, Евро Импекс ЕООД превръща отпадъка в ресурс.

Повече информация може да намерите тук или да се свържете с нас тук.

  • Изкупуване на отпадъчни пет бутилки

Евро Импекс ЕООД си партнира с български и чуждестранни компании в процеса по рециклиране на ПЕТ бутилки.

Изкупуваме отпадъчни ПЕТ бутилки от частни и юридически лица по сключени договори или в нашите пунктове в страната.

С Ваша помощ, Евро Импекс ЕООД превръща отпадъка в ресурс.

Повече информация може да намерите тук или да се свържете с нас тук.

  • Изкупуване на отпадъчно стъкло

Евро Импекс ЕООД си партнира с български и чуждестранни компании в процеса по рециклиране на стъклени отпадъци.

Изкупуваме отпадъчно стъкло от частни и юридически лица по сключени договори или в нашите пунктове в страната.

С Ваша помощ, Евро Импекс ЕООД превръща отпадъка в ресурс.

Повече информация може да намерите тук или да се свържете с нас тук.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}