Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци

Евро Импекс: Начало / Дейности / Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци

Евро Импекс“ ЕООД има дългогодишен опит в обслужването на производствени предприятия, бизнес-сгради и учреждения. Фирмата има разрешение за работа с битовите отпадъци и т. нар. приравнени към тях отпадъци, което включва и голяма част от производствените отпадъци.

При сключване на договор с нас, ние ще Ви предоставим съдове за събиране на отпадъци, които ще бъдат обслужвани съгласно изготвен график, съобразен с Вашите нужди. Контейнерите и услугите по тяхната поддръжка и добър външен вид се предоставят безплатно за срока на договора.

Ние разполагаме с пълна гама от контейнери, като предлагаме:

  • високо ниво на извършваните услуги на конкурентни цени;

  • квалифицирана консултантска помощ и съдействие при решаване на въпроси в областта на опазване на околната среда и управление на отпадъците;

  • извозване на твърди битови отпадъци, разделно събрани отпадъци от опаковки, едрогабаритни и строителни отпадъци;

  • възможност за ежедневно обслужване на контейнерите по предварително разработен график, отразяващ реалните Ви нужди от брой и честота на обслужване на контейнерите.

Изберете точният контейнер за Вашите нужди при нас!

Разполагаме с контейнери подходящи за битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки с обем:

  •  120 литра;
  •   240 литра;

  •   1100 литра.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}