Предварително третиране на отпадъци от опаковки

Евро Импекс: Начало / Дейности / Предварително третиране на отпадъци от опаковки

Един от основните екологични проблеми в световен мащаб е непрекъснато нарастващото количество на отпадъци, което хората генерират със своята дейност. Предварителното сортиране на отпадъците е основата за превръщането им в суровини, които да се рециклират.

Предварително третиране на отпадъците в своя смисъл е сепариране, което има за цел отделяне на рециклируемите материали и намаляване на обема на отпадъка. Черните и цветните метали, пластмасите и хартията запазват своите качества и могат да бъдат използвани като суровина многократно.

За да предоставим удобна, качествена и своевременна услуга на своите клиенти, сме разположили сепариращи инсталации в градове из цялата страна – София, Варна, Бургас, Шумен, Плевен, Перник и др.>

Инсталациите за сепариране дават възможност за третиране, както на разделно събрани, така и на смесените битови отпадъци. Проектирани са за работа със значителни количества отпадъци като капацитетът само на инсталацията в град Шумен достига до 35000 тона годишно.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}