Изкупуване на отпадъци от опаковки

Евро Импекс: Начало / Дейности / Изкупуване на отпадъци от опаковки

Дружеството има богат опит в управлението на отпадъци. От 1999 година компанията ни стартира с дейности свързани с изкупуване на отпадъчни рециклируеми материали. Към настоящия момент ние изкупуваме следните отпадъци:

 • Отпадъци от хартиени опаковки /велпапе/, офис хартия, смесена хартия, стари книги, списания, вестници, архиви и др.;
 • Отпадъци от пластмасови опаковки, найлон, стреч фолио, пластмасови бутилки, каси, туби, кофи и др./
 • Отпадъци от стъкло, стъклени бутилки и др.
*Изкупува се суровина без примеси от храна, битови отпадъци и други замърсители.

В страната сме изградили мрежа от пунктове за изкупуване на рециклируеми отпадъци от физически и юридически лица, като за по-големи количества предлагаме и транспорт от място.

На Ваше разположение са пунктовете за изкупуване в:

 • София – гара Искър и бул. Сливница;
 • Варна – Промишлена зона;
 • Бургас – Каблешково и Лозово;
 • Шумен – Индустриална зона;
 • Плевен;
 • Перник – кв. Пашов и кв. Църква;

Услуги за корпоративни клиенти:

„Евро Импекс“ ЕООД е водещ доставчик на услуги за управление на отпадъците в хотели, заведения, ресторанти, вериги магазини, административни обекти, офиси и др., като работи с някои от най-големите имена в сектора. Ние сме разработили различни пакети от услуги целящи високо ниво на обслужване, корпоративна отговорност и контрол на разходите. В дейността ни е взето под внимание въздействието на съществуващото законодателство за сектора и предизвикателствата на бъдещите нормативни промени.  Разделно събирането на отпадъците и предаването им за рециклиране е отговорност на съвременния бизнес, целящ устойчиво развитие.

Нашите корпоративни клиенти ни се доверяват, защото ние:

 • Изготвяме и внедряваме актуални и работещи програми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци;
 • Взимаме под внимание нуждите на нашите клиенти, предлагайки гъвкави отношения – дългосрочни или краткосрочни договори за управление на отпадъци, високо ниво на обслужване, намаляване на разходите;
 • Предоставяме за наша сметка съдове за разделно събиране на отпадъци, за целия срок на договора;
 • Извършваме обслужване на изключително високо ниво, в удобно за клиента време, по предварително установен график или при поискване от нашите клиенти;
 • измерените количества удостоверяваме с кантарни бележки от сертифициран кантар;

Всеки проект разгреждаме с необходимото внимание, за да създадем подходящите идеи, които ще се превърнат във Вашите решения.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}