Балиране

Евро Импекс: Начало / Дейности / Балиране

За балиране на отпадъци се използва специализирано оборудване наречено балираща преса. Чрез балиращата преса се оказва натиск върху материала като се намалява неговия обем. По този начин се оптимизира ефикасността при транспорт и съхранение на отпадъка. Пресованите бали могат да бъдат допълнително опаковани, за да се защити материалът от въздействията на околната среда като слънце и вода.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}