Сепариране на смесени отпадъци

Евро Импекс: Начало / Услуги / Сепариране на смесени отпадъци

Сепарирането на смесени битови отпадъци е необходимият междинен процес, който позволява отпадъците да се превърнат в суровина. Процесът на механично третиране на отпадъците представлява сепариране на рециклируемите фракции от общия поток на отпадъците. Той включва следните основни стъпки:

  • Визуален контрол и ръчно разделяне на едрогабаритни и вредни/опасни отпадъци на входа на инсталацията;
  • Захранване на обработващите линии;.
  • Сепарация на рециклируеми материали.

Повече информация може да намерите тук или да се свържете с нас тук.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"}