Здравей
начало | за нас | дейности | клиенти | законодателство | контакти

ФОРМА ЗА КОНТАКТ* Задължителни полета за попълване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Професионални идеи за бъдещи решения!

 

"Евро Импекс" ЕООД е дружество работещо в сферата на събиране, транспортиране и предварително третиране на отпадъци с неопасен характер, както и с отпадъци от опаковки. Дружеството работи в цялата страна, като разполага дейността си на територията на няколко основни бази в София, Бургас, Варна, Шумен, Русе, Плевен, Враца и Перник.

За целите на разделното събиране Евро Импекс работи като подизпълнител на водещите организации по оползотворяване на опаковки като Екопак България АД, Екоколект АД и други. Дружеството извършва дейности по рециклиране засягащи целите по изпълнение на над един милион жители.

Евро Импекс разполага с високо квалифициран персонал за изпълнение на задачите, които дружеството си е поставило като цел. Постояното модернизиране на обслужващата техника, разработването на специализирани услуги за различните видове обекти, а също така и други фактори гарантират максимално добро обслужване на нашите клиенти.

Защо рециклираме?

Необходими са 24 дървета за производството на 1 тон хартия.

Пластмасата може да отнеме до 500 години за да се разгради в природата.

Стъклото е 100% рециклируемо и може да се използва отново и отново.

Годишно се изхвърля алуминий на стойност 57,000,000 милиона евро.

 

Защо сме необходими?

Упавлението на отпадъците намалява до няколко пъти разходите.

Опазвазването на околната среда е задължение на всеки бизнес.

Третиране на отпадъците в съответствие със санитарните изисквания.

Повишава значително положителния имидж на предприятието.

 

ЕВРО ИМПЕКС - ПРОЕКТИ  
2015-07-06

ПРОЕКТИ НА ГРУПАТА

 

Запознайте се с работата на групата Евро Импекс, която извършва дейността си на територията на Република България чрез дъщерни дружества, клонове и консорциуми:

 

           - Евро Импекс - София

           - Евро Импекс - Варна

           - Евро Импекс - Бургас

           - Евро Импекс - Монтана

           - Евро Импекс - Банско

 

 

 

 

 

Copyright © EUROIMPEX
All rights reserved.
Design by X-KOM.com